• Kebitaraan Memanah

    Salah satu kebitaraan bagi Sek. Men. Imtiaz YT Dungun ialah Kebitaraan Memanah. Pelbagai program telah di adakan di sekolah bagi memantapkan kelab memanah sekolah.
  • Kebitaraan bahasa arab

    Satu lagi kebitaraan bagi Sek. Men. Imtiaz YT Dungun ialah Kebitaraan Bahasa Arab. Demi memartabatkan Bahasa Arab di kalangan pelajar, pelbagai program di adakan bagi menarik minat pelajar untuk memperkasakan lagi bahasa ini.

Pertandingan Memanah MSST di Unisza

akil

Pertandingan Memanah peringkat MSST telah diadakan pada 21 & 22 Mei 2015. Tahniah kepada adik Akil Hamdan yang telah berjaya melayakkan diri ke peringkat Kebangsaan iaitu MSSM.