• Kebitaraan Memanah

    Salah satu kebitaraan bagi Sek. Men. Imtiaz YT Dungun ialah Kebitaraan Memanah. Pelbagai program telah di adakan di sekolah bagi memantapkan kelab memanah sekolah.
  • Kebitaraan bahasa arab

    Satu lagi kebitaraan bagi Sek. Men. Imtiaz YT Dungun ialah Kebitaraan Bahasa Arab. Demi memartabatkan Bahasa Arab di kalangan pelajar, pelbagai program di adakan bagi menarik minat pelajar untuk memperkasakan lagi bahasa ini.

PERTANDINGAN BICARA BERIRAMA PERINGKAT NEGERI

IMG 20150421 WA003521 APRIL 2015 (SELASA) Sekolah IMTIAZ YT Dungun telah menyertai Pertandingan Bicara Berirama peringkat negeri yang bertempat di Sekolah Menengah Sultan Sulaiman II dan telah mendapat tempat kedua.