• Kebitaraan Memanah

    Salah satu kebitaraan bagi Sek. Men. Imtiaz YT Dungun ialah Kebitaraan Memanah. Pelbagai program telah di adakan di sekolah bagi memantapkan kelab memanah sekolah.
  • Kebitaraan bahasa arab

    Satu lagi kebitaraan bagi Sek. Men. Imtiaz YT Dungun ialah Kebitaraan Bahasa Arab. Demi memartabatkan Bahasa Arab di kalangan pelajar, pelbagai program di adakan bagi menarik minat pelajar untuk memperkasakan lagi bahasa ini.

PERTANDINGAN MEMANAH MSSD 2015

2015 05 06 18.16.58 Medium6 MEI 2015 (Rabu) Seramai 5 orang pelajar SM Imtiaz Yt Dungun telah berjaya mewakili daerah ke peringkat MSSD.